dnes je 29.2.2024

Input:

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Nebezpečné chemické látky a směsi a novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., pro roky 2018, 2019 a dále…

13.12.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 00:45:41

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila s vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Kapitoly videa

Novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a to jak proběhlé, tak ty, které se očekávají v blízké budoucnosti. Zpřísnění hygienických limitů současnými novelami se dotkne několika tisíc zaměstnanců. Mgr. Fošum se dále v souvislosti s nakládáním s chemickými látkami zmínil o nedávno vydané vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 61/2018 Sb., která jistým způsobem vytyčuje odlišnou linii, než je ta stanovená v nařízení vlády č. 361/2007 Sb

Další ročník konference se bude konat 18.11.2019. Podrobnosti můžete sledovat ZDE.

Lektor

Mgr. Pavel Fošum

Mgr. Pavel Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici vrchního ministerského rady, vedoucího oddělení hygieny práce a pracovního lékařství.  

Nahrávám...
Nahrávám...