dnes je 19.6.2024

Input:

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu KHS

30.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:28

Webinář provede požadavky na pracoviště na úseku ochrany zdraví a průběhem kontroly KHS na pracovišti. Zjistíte tak jak na pracovišti vytvořit podmínky pro kontrolu státního zdravétního dozoru, čeho si kontroly nejvíce všímají i jak probíhá komunukace s orgánem státního zdravotního dozoru.

Kapitoly videa

Obsah webináře:

  • krajská hygienická stanice a její věcná příslušnost
  • primární a druhotné právní předpisy v hygieně práce
  • přestupky zaměstnavatele na Úseku ochrany zdraví při práci
    a zajištění PLS
  • státní zdravotní dozor v ČR
  • kontrolní řád v praxi (zahájení kontroly, podklady, průběh, ukončení kontroly)
  • protokol o kontrole, jeho význam a praktický dopad (obsah protokolu, námitky vůči kontrolnímu zjištění, význam kontrolního zjištění a důsledky – příkazy na pokuty/ napomenutí)

Lektor

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc.

Lektorka je nelékařský zdravotnický pracovník v ochraně veřejného zdraví, specialista v ergonomii a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Vystudovala Ochranu veřejného zdraví na Lékařské fakultě v Ostravě, získala profesní vzdělání Master of Laws v Business Law a Master of Science v Project Management. Působila v akreditované laboratoři pro měření fyzikálních a chemických faktorů v pracovním i mimopracovním prostředí v Moravskoslezském kraji, poté v autorizované laboratoři fyziologie práce a následně na Oddělení hygieny práce na KHS v Praze. V současné době působí v soukromém sektoru jako odborný konzultant poskytovatele PLS.

Nahrávám...
Nahrávám...