dnes je 19.5.2024

Input:

Kovoobráběcí stroje - nebezpečí a pracovní úrazy

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2
Kovoobráběcí stroje – nebezpečí a pracovní úrazy

Ing. Pavel Petrů

Z rozborů úrazovosti vyplývá, že úrazy se nejčastěji vyskytují u nejobvyklejších technologií obrábění, jako jsou soustružení, broušení, vrtání a frézování.

Nejvíce úrazů je způsobováno:

  • odletující třískou, zejména u soustruhů, méně pak u vrtaček a frézek, a odletujícími drobnými úlomky při broušení na bruskách. Nejčastěji se vyskytuje poranění očí a popálení rukou a obličeje;

  • zachycením, udeřením pohybujícími se částmi, např. upínacím zařízením obrobku, pohybujícím se stolem, mykadlem;

  • poraněním rukou o ostří nástrojů; nebezpečný je zejména dotyk s brousicím kotoučem, pořezání o soustružnické nože, frézovací nástroje, vrtáky, a to převážně při upínání a výměně obrobků, při čištění apod.;

  • drobnými poraněními, jež vznikají při upínání obrobku do upínacích zařízení a dále při seřizování a údržbě stroje. Jsou to např. pohmoždění rukou, způsobená pádem upínaného předmětu, používáním nevhodného nebo poškozeného nářadí apod. Často jsou tyto úrazy následkem nesprávného jednání obsluhujícího nebo jeho nepozornosti.

Příklady pracovních úrazů

Orgány dozoru nad bezpečností práce šetřily mj. i tyto úrazy:

  • Zaměstnankyně pracovala na pákové horizontální frézce. Na začátku pracovní směny bylo na pracovišti chladno, a proto si postižená oblékla svetr. Při pracovní činnosti došlo k zachycení pravé ruky a k její částečné amputaci.

Šetřením úrazové události bylo zjištěno nesplnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona číslo 309/2006 Sb., ustanovení § 103 odst. 2 písm. c) zákona číslo 262/2006 Sb. a ustanovení § 104 odst. 5 zákona číslo 262/2006 Sb.

  • Postižený zaměstnanec prováděl běžnou pracovní operaci – obrábění větších kusů kovu (asi 55 kg) na CNC soustruhu. Po upnutí obrobku do sklíčidel, zavření dveří stroje a jeho spuštění byl náhle obrobek vymrštěn přes ochranné sklo a zasáhl obsluhu stroje do ramene a obličejové části.

Šetřením úrazové události nebylo v přímé souvislosti se vznikem pracovního úrazu zjištěno neplnění povinností vyplývajících z bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnavatele ani zaměstnance.

Jako nejpravděpodobnější se jeví ulpění nečistoty (kovové třísky) na sklíčidle i přes provedené ofouknutí tlakovým vzduchem před upnutím obrobku.

  • Postižený zaměstnanec si při zakružování uzavřených profilů o rozměrech 50 × 40 × 700 mm označil profil na spodní straně dílce, protože boční strana profilu byla nízká a celá zapadla do vybrání kladky. Aby viděl na označení, ovládal stroj v dřepu pomocí nožního ovladače. Při zakružování se opřel levou rukou o boční válec zakružovačky. Tvářený profil mu při svém pohybu přimáčkl palec levé ruky k bočnímu válci a tím došlo k jeho amputaci.

Šetřením úrazové události bylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů samotným postiženým, a to ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., tím, že podle svých možností nedbal o svou vlastní bezpečnost a neoznačil dílec po celém obvodu, aby viděl na značku, když byl materiál ve vybrání kladky, ani neumístil zakružovačku

Nahrávám...
Nahrávám...