dnes je 19.5.2024

Input:

Kovoobráběcí stroje - vyhledávání a hodnocení nebezpečí

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2.1
Kovoobráběcí stroje – vyhledávání a hodnocení nebezpečí

Ing. Pavel Petrů

Při vyhledávání a hodnocení nebezpečí u kovoobráběcích strojů lze postupovat podle norem:

 • Pro soustruhy:

  • ČSN EN 12415 20 0701 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Malé soustruhy a soustružnická centra

  • ČSN EN 12840 (20 0703) Ručně ovládané soustruhy s automatickým řízením nebo bez automatického řízení

  • ČSN EN 12478 (20 0702) Velké číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra

  • ČSN EN 13788 (20 0704) Vícevřetenové soustružnické automaty

 • Pro vrtačky:

  • ČSN EN 12717( 20 0708) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Vrtačky

 • Pro frézky a vyvrtávačky:

  • ČSN EN 13128 (20 0711) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Frézky (včetně vyvrtávaček)

 • Pro obráběcí centra:

  • ČSN EN 12417 (20 0710) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Obráběcí centra

 • Pro postupové a jednoúčelové stroje:

  • ČSN EN 17070 (20 0725) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Postupové a jednoúčelové stroje

Nebezpečí u kovoobráběcích strojů

Příklady nebezpečí u uvedených strojů:

 • Mechanická nebezpečí:

  • stlačení – mezi pevnou a pohyblivou částí,

  • střihu, – mezi pevnou a pohyblivou částí včetně zásobníku nástrojů,

  • říznutí nebo uříznutí, – při pohybu nástroje, třískami,

  • zachycení, – pohybující se částí včetně posunu tyče a zásobníku nástrojů,

  • vtažení nebo chycení, – pohybující se částí,

  • nárazu, – pohybující se část včetně posunu tyče a zásobníku nástrojů,

  • bodnutí nebo proražení,

  • výronu vysokotlaké kapaliny – u dodávky chladicí kapaliny.

 • Nebezpečí zasažení elektrickým proudem:

  • dotykem osob živých částí (přímý dotyk) – u elektrického zařízení v průběhu údržby,

  • dotykem osob částí, které se staly živými v důsledky závady (nepřímý dotyk) – u elektrického zařízení v průběhu údržby.

 • Nebezpečí způsobená teplotou.

 • Nebezpečí vytvářená hlukem.

 • Nebezpečí způsobená zářením.

 • Nebezpečí způsobená stykem se škodlivými tekutinami nebo vdechováním plynů, mlh, kouře a prachu.

 • Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických principů.

 • Nebezpečí způsobená neočekávaným spuštěním.

 • Nebezpečí vzniklá poruchou dodávky energie.

 • Nebezpečí vzniklá poruchou ovládacího obvodu.

 • Nebezpečí vzniklá chybami připojení.

 • Nebezpečí zlomení při práci.

 • Nebezpečí upadnutí nebo vymrštění předmětu.

 • Nebezpečí zakopnutí, uklouznutí a pádu osob.

 • Nebezpečí způsobená materiály a látkami zpracovávanými nebo použitými na strojním zařízení.

 • Nebezpečí způsobená ztrátou stability / převrácením stroje – neupevněný stroj nebo strojní část, pád nebo převrácení – vkládání/vyjímání těžkých/nesnadno manipulovaných obrobků. Údržba stroje (demontáž, přemístění stroje).

Soustruhy

Při soustružení nejčastěji dochází k:

 • zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání nechráněných částí těla odlétajícími třískami,

 • pohmoždění rukou, popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně a upínání, pádem upínacího zařízení (sklíčidla, lunety),

 • tržným ranám, zhmožděninám a jiným zraněním obsluhy:

  • vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení,

  • úderem rotujícím univerzálním sklíčidlem,

  • roztržením tělesa sklíčidla,

  • zachycení rotujícími částmi stroje (univerzálním sklíčidlem, unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy) nebo rozkmitaným koncem materiálu (při obrábění vyčnívajícího nechráněného tyčového obrobku): – rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, – neupnutých rukávů, – vlasů, – za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, – za obvazy na rukou apod.

 • pořezání rukou:

  • o ostří nástrojů (soustružnických nožů): – při jejich výměně nebo čistění – při upínání obrobků,

  • o namotanou třísku,

  • o ostré hrany a otřepy na obrobku,

 • pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi), event. dlouhými třískami (možnost pořezání kotníku, přeříznutí Achillovy šlachy),

 • zranění rukou při nesprávných pracovních postupech při leštění a ručním srážení hran.

Brusky a leštičky

Při vyhledávání a hodnocení nebezpečí u brusek lze postupovat podle ČSN EN 13218 (20 0717) Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pevně umístěné brusky.

Nebezpečí u brusek a leštiček jsou obdobné jako u ostatních obráběcích strojů.

Brusky

Při broušení nejčastěji dochází k:

 • zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími úlomky a prachem vznikajícím při

Nahrávám...
Nahrávám...