dnes je 26.2.2024

Input:

Legislativa BOZP a jeji aplikace v praxi

1.1.2015, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 00:15:22

Kapitoly videa

Seminář seznamuje s nejvýznamnějšími zdroji legislativy pro oblast BOZP a jejich požadavky. Zejména se věnuje zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zákonu o ochraně veřejného zdraví, legislativě upravující výkon státního dozoru nad oblastí a některým dalším významným předpisům.

Lektor

Ing. Eva Obalilová

Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou v požární ochraně. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. V roce 2012 spoluzaložila firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Nahrávám...
Nahrávám...