dnes je 21.4.2024

Input:

Lékařské prohlídky u zaměstnanců ve školství

10.5.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jaká je perioda lékařských prohlídek zaměstnanců ve školství?

Odpověď:

V bodě č. 1 části B přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) – tzv. Rizika ohrožení zdraví jsou zařazeny „Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických

Nahrávám...
Nahrávám...