dnes je 10.12.2023

Input:

Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5
Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly

Ing. Pavel Petrů

Náklady vzniklé s výkonem kontroly

Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly oblastnímu inspektorátu práce nese tento inspektorát, v případech kdy koná kontrolu Státní úřad inspekce práce nese náklady tento úřad.

Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly kontrolované osobě nese tato osoba.

Náklady hrazené kontrolované osobě

Kontrolovaná osoba je oprávněna požadovat v souvislosti s výkonem kontroly náhradu za:

  • odebrané vzorky látek, materiálů nebo výrobků a to výši běžné ceny, za kterou se běžně prodává na trhu nebo za kterou byly pořízeny,

  • použití telekomunikačních zařízení inspektorem.

S ohledem na tuto skutečnost má inspektor za povinnost písemně potvrdit odebrání kontrolního vzorku – viz ustanovení písm. g) bod

Nahrávám...
Nahrávám...