dnes je 18.5.2024

Input:

Neionizující záření - Související předpisy a obecná charakteristika

5.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.1
Neionizující záření - Související předpisy a obecná charakteristika

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

 • "Nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Sbírka zákonů, částka 139, pp. 7582 – 7621, 2000. (NNX1)

 • Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Sbírka zákonů, částka 1, pp. 2 – 29, 2008. (NNX2)

 • Nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Sbírka zákonů, částka 39, pp. 1298 – 1300, 2010. (NNX3)

 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, Sbírka zákonů, částka 120, pp. 3690 – 3710, 2015. (NNX4)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), www.icnirp.org/en/publications/ (seznam všech bezplatně přístupných publikací komise ICNIRP) (NNX5)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health Physics, Vol. 74, pp. 494 – 522, 1998. (NNX6)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields", Health Physics, Vol. 96, pp. 504 – 514, 2009. (NNX7)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Guidelines for Limiting Exposure to Time Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz – 100 kHz)", Health Physics, Vol. 99, pp. 818 – 836, 2010. (NNX8)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "General approach to protection against non-ionizing radiation", Health Physics, Vol. 82,
  pp. 540 – 548, 2002. (NNX9)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Statement on the ‚Guidelines For Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)‘, Health Physics, Vol. 97, pp. 257 – 258, 2009. (NNX10)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Icnirp Guidelines on Limits of Exposure to Incoherent Visible and Infrared Rradiation",Health Physics, Vol. 105, pp. 74 – 96, 2013. (NNX11)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Guidelines on Limits of Exposure to Ultraviolet Radiation of Wavelengths Between 180 nm and 400 nm (Incoherent Optical Radiation)", Health Physics, Vol. 87, pp. 171 – 186, 2004. (NNX12)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Guidelines on Limits of Exposure to Laser Radiation of Wavelengths between 180 nm and 1000 μm",Health Physics, Vol. 105, pp. 271 – 295, 2013. (NNX13)

 • The European Council, "The Council Recommendation (1999/519/EC) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields, 12.7.1999. (NNX14)

 • ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), "Guidelines for Limiting Exposure to Electric Fields Induced by Movement of the Human Body in a Static Magnetic Field and by Time-Varying Magnetic Fields below 1 Hz", Health Physics, Vol. 106, pp. 418 – 425, 2014. (NNX15)

 • The European Union, "Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC", Official Journal of the European Union, L 179/1, 29.6.2013. (NNX16)

 • The European Union, " Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)", Official Journal of the European Union, L 114, 27.4.2006. (NNX17)

 • ČSN EN 60825-1:2014 (ČSN EN 60825-1:2007), "Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky", 2014 (2007) (NNX18)

 • Ministerstvo Zdravotnictví České Republiky, "Metodický návod ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při kontrole dodržování opatření uložených fyzickým a právnickým osobám v ochraně před neionizujícím zářením", Věstník Ministerstva Zdravotnictví České Republiky, Částka 6, pp. 15 – 39 , 2009. (NNX19)

Poznámka: v následujících kapitolách je na příslušný shora uvedený předpis či pramen odkázáno označením uvedeným v závěru každého dokumentu = NNXx):

Charakteristika neionizujícího záření

Neionizující elektromagnetické pole a záření* zaujímá interval frekvencí od 0 Hz do 1,7 PHz** (tj. od vlnové délky "nekonečné" do 180 nm), viz Obr. 1. Jeho fyzikální podstata je sice na frekvenci (vlnové délce) nezávislá, jeho působení na látku však na frekvenci

Nahrávám...
Nahrávám...