dnes je 30.11.2023

Input:

Ochranné pomůcky

20.9.2013, , Zdroj: Videocampus BOZP, Délka videa: 00:00:44

Kapitoly videa

Tam kde není zaměstnavatel schopen rizikové faktory pracovního prostředí eliminovat jiným způsobem, je povinen zaměstnanci zabezpečit ochranné pracovní pomůcky. Seminář se zabývá tím, jak jsou pravidla pro jejich přidělování a jak přidělování souvisí s hodnocením rizik na pracovišti ale také seznamuje s tím, jak poskytování ochranných pracovních pomůcek a proistředků správně zdokumentovat.

Lektor

Ing. Eva Obalilová

Vystudovala Mendelovu univerzitu, fakultu agronomickou v Brně. Od roku 2008 je odborně způsobilou osobou v požární ochraně. V roce 2010 úspěšně vykonala zkoušku a získala odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při práci. V roce 2012 spoluzaložila firmu ENVIPO team s.r.o., s předmětem činnosti komplexní služby a odborné poradenství v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Nahrávám...
Nahrávám...