dnes je 19.5.2024

Input:

Opatření k základním nebezpečím

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4.1
Opatření k základním nebezpečím

Ing. Miloslav Kočí

Prevence rizik podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 102 odst. 2 jsou všechna opatření vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Bezpečnostní předpisy pro svařování jsou velmi podrobně rozpracovány v ČSN 05 06xx. Mimo bezpečnostních předpisů je nutné se řídit pokyny a návody výrobců používaných zařízení a pokyny zaměstnavatele.

Ochrana předpopálením

Svářeč musí zkontrolovat před započetím svařování, zda jsou z místa svařování odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vzniku požáru nebo výbuchu a zabezpečena ochrana osob v okolí. Předpopálením a před úrazem od odstřikujícího kovu a strusky se chrání předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), stejně jako případný pomocník.

Musí se rovněž přihlédnout k teplotě svařenců po svařování a při manipulaci s nimi používat vhodné pomůcky.

Poškození viditelným a ultrafialovým zářením

Osvětlení pracoviště musí odpovídat příslušným předpisům. Proti působení viditelného a ultrafialového záření na zrak i pokožku svářeče musí chránit OOPP. Osoby v okolí svářečského pracoviště se chrání zástěnami z nehořlavého nebo nesnadno hořlavého materiálu. Za jejich správné

Nahrávám...
Nahrávám...