dnes je 1.10.2023

Input:

Ostatní technologie

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4.6
Ostatní technologie

Ing. Miloslav Kočí

Aluminotermické svařování

Spoje před svařováním se musí dokonale vysušit, musejí se používat zcela suché formy. Se svařovací formou se může manipulovat po dokončení sváru až po dokonalém vyhoření aluminotermické směsí. Zásoby aluminotermických směsí a žárové zápalky na místě svařování musejí být v bezpečné vzdálenosti od svařovacího zařízení a musejí být chráněny před vznícením od žhavých částic. Žárové zápalky a škrtátka se musejí uchovávat i nosit vždy odděleně.

Zásobní dávky aluminotermických směsí se musejí skladovat v suchu v těsně uzavřených nádobách, odděleně od ostatních hořlavých látek.

Používání elektrických pájedel

Předpoužitím se musí zkontrolovat izolace el. přívodu. Smí se používat jen nepoškozené pájedlo. Při práci se odkládá na tepelně izolující podložku. Nevychladlé pájedlo musí být pod kontrolou. Po skončení práce se odpojí od sítě a uloží na bezpečné místo.

Elektrická pájedla se pravidelně revidují dle ČSN 33 1600.

Odporové svařování kovů

Nožní spínač připojený pohyblivým vodičem se musí umístit, aby nepřekážel při pohybu na pracovišti a pohyblivý vodič nebyl ohrožen chůzí a dopravou na pracovišti. Nožní spínač musí být chráněn krytem proti náhodnému spuštění, např. pádem předmětu na spínač. Svařovací lis se musí spouštět jen dvouručně.

Pokud přepojovač výkonu není odizolovaný, musí se při změně svařovacího napětí a při každé manipulaci odpojit svařovací transformátor od sítě.

Při výměně přípravků a elektrod na svařovacím lisu musí mít stroj zdvihnuté rameno. Pro zabránění nenadálého poklesu ramena se doporučuje používat mechanickou zábranu (dřevěnou rozpěrku).

Při odstavení stroje se rameno spustí do dolní polohy

Nahrávám...
Nahrávám...