dnes je 18.4.2024

Input:

Pomocná zařízení pro zajištění hygieny pracoviště

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.8
Pomocná zařízení pro zajištění hygieny pracoviště

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Co je pomocným zařízením

Pomocnými zařízeními se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi a na sušení pracovního oděvu a obuvi, místnost pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, prostor pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň a prostor pro uskladnění úklidových prostředků.

Sušení pracovního oděvu a obuvi

Zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi se zřizuje pro pracoviště, na němž dochází k jejich provlhnutí při práci, a musí umožňovat usušení tohoto oděvu a obuvi nejdéle za 6 hodin. Zařízení k omývání pracovní obuvi se zřizují při východu z pracoviště. Prostor, v němž je zařízení umístěno, musí mít omyvatelnou a nekluzkou podlahu spádovanou ke vpusti. Místnost určená na sušení pracovního oděvu a obuvi nesmí sloužit pro poskytování první předlékařské pomoci.

Místnost pro odpočinek

Místnost pro odpočinek se zřizuje, pokud to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména s ohledem na vykonávanou činnost a v blízkosti pracoviště. Místnost pro odpočinek musí být dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem podle § 45 odst. 8 nařízení č. 361 a vytápěna nejméně na 20 °C. Vybavuje se sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji zastoupené směny. Pokud má sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v dostatečném množství zajištěnu tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybavena umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla. Na místnost pro odpočinek, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úrovní terénu, se nevztahuje požadavek zajištění denního osvětlení a přirozeného větrání. V místnosti pro odpočinek podle musí být denní osvětlení vyjádřené minimálním činitelem denní osvětlenosti Dmin = 1,0 %.

Vybavení pracoviště ohřívárnou

Místnost pro odpočinek může plnit i funkci ohřívárny. Ohřívárna se zřizuje při práci vykonávané po

Nahrávám...
Nahrávám...