dnes je 18.5.2024

Input:

Posuzování situací expozice neionizujícímu záření

12.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.11.4
Posuzování situací expozice neionizujícímu záření

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.

V optické oblasti neionizujícího záření jsou veličiny, jejichž hodnoty jsou rozhodující pro omezení expozice, přímo měřitelné a posuzování expozice se tak redukuje na porovnání naměřených hodnot (modifikovaných příslušným koeficientem spektrální účinnosti) s nejvyššími přípustnými hodnotami. Rozhodující při porovnání je dávka (součin doby expozice a modifikované intenzity). V řadě případů lze také expozici určit výpočtem pomocí jednoduchých modelů, typickým příkladem je expozice laseru.

V intervalu frekvencí od 0 Hz do 6 GHz nejsou hodnoty dozimetrických veličin přímo měřitelné a v případě potřeby (například pro různé typy mobilních telefonů) je nutné je určovat výpočtem z hodnot elektromagnetického pole působícího v posuzovaném místě na exponovanou osobu. V současné době existují pro prakticky používané

Nahrávám...
Nahrávám...