dnes je 16.6.2024

Input:

Pověření vedoucího pro BOZP

27.1.2013, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jakým způsobem se má pověřit vedoucí pro řízení BOZP v podniku?

Odpověď:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění ukládá zaměstnavateli v § 101 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.″. Dále v odst. 2 „Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo

Nahrávám...
Nahrávám...