dnes je 25.2.2024

Input:

Požadavek srozumitelnosti poskytovaných informací o BOZP

1.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.4
Požadavek srozumitelnosti poskytovaných informací o BOZP

JUDr. Anna Janáková

Zákoník práce ve svém ust. § 106 odst. 1 vyžaduje, že informace o rizicích práce zaměstnance

a o opatřeních na ochranu před jejich působením musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Srozumitelnost poskytovaných informací může ovlivňovat několik faktorů:

Dorozumívací jazyk

  1. jazyk, kterým se informace poskytují. Jazyk nečiní problém, když česká firma zaměstnává české zaměstnance. Problém nebude ani, pokud se týče slovenských zaměstnanců, protože český a slovenský jazyk jsou si velmi blízké. Jiná však nastává situace, kdy bude zaměstnávat například Ukrajince, Vietnamce, Mongolce apod., kteří neovládají český jazyk, nicméně pro druh vykonávané práce jsou to vhodní adepti. V každém případě je na zaměstnavateli, aby informace těmto zaměstnancům poskytl v jazyce, kterému rozumí. Může to být také jazyk třetí, který znají obě strany a jsou schopny v něm komunikovat, např. v současné době je to často angličtina. Pokud není možnost využít "třetí" jazyk, pak zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec obdržel informace ve svém rodném jazyce – musí tedy sehnat překladatele, tlumočníka.

Je třeba si uvědomit, že požadavek "srozumitelnosti" se vztahuje na všechny způsoby poskytování informací, tedy jak na školení, tak na instruktáž i na udílení pokynů. Nebude tedy v souladu se zákoníkem práce, když zaměstnavatel zajistí tlumočníka na školení o předpisech BOZP a úvodní instruktáž a nezajistí, aby zaměstnanci mohli získávat informace o BOZP prostřednictvím instruktáže a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu každodenní práce v jazyce, kterému rozumí. Zaměstnavatel se neobejde bez toho, aby měl k dispozici vedoucího zaměstnance, který je schopen komunikovat v jazyce svých podřízených nebo má k tomu překladatele.

Zdravotní

Nahrávám...
Nahrávám...