Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Práce zaměstnance ve výšce a lékařská prohlídka zaměstnance

31.3.2018, , Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Předmětem článku je specifikovat případy/varianty, kdy musí zaměstnavatel vyslat zaměstnance na lékařskou prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zajištění lékařské prohlídky je v těchto případech uloženo zaměstnavateli právním předpisem. V druhé části článku jsou popsány situace, kdy zaměstnavatel zaměstnance na lékařskou prohlídku (při práci zaměstnance ve výšce) poslat může, tzn. právní předpisy zaměstnavateli tuto povinnost striktně neukládají.

1. Podle přílohy 2 část II. bod 9 vyhlášky č. 79/2013 Sb. (Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu) je zaměstnavatel v následujících případech povinen zajistit pro zaměstnance pracovnělékařskou prohlídku pro práci ve výškách.

(Zaměstnavatel lékařskou prohlídku MUSÍ zajistit!) 

1.1 varianta - Libovolná výška nad vodou/látkami ohrožující život/zdraví osob

  • § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb.:

odst. 1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením. 

:::

1.2 varianta - Práce ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní/při volné hloubce více jak 1,5 metru

  • § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

odst. 1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

:::

1.3 varianta - Nebezpečí pádu při práci 1,5 metru od volného okraje

  • Část II. bod 3 písm. a) přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.:

Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: