dnes je 25.2.2024

Input:

Pracovní úrazovost v roce 2012

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2
Pracovní úrazovost v roce 2012

Ing. Miloslav Kočí s využitím tiskových materiálů SÚIP

Podle údajů SÚIP došlo v ČR v roce 2012 celkem k 47 111 pracovním úrazům s pracovní neschopností a 104 smrtelným pracovním úrazům. K dalším 9 smrtelným pracovním úrazům došlo v působnosti Českého báňského úřadu. Z toho bylo 44 108 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny.

Na následujících grafech je uveden vývoj počtu pracovních úrazů a smrtelných pracovních úrazů v ČR od roku 1992.

Graf 1. Vývoj počtu pracovních úrazů

Graf 2. Vývoj počtu pracovních úrazů na 100 pojištěnců (úrazová četnost)

Graf 3. Vývoj počtu průměrné pracovní neschopnosti na 1 pracovní úraz (úrazová závažnost)

Graf 4. Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti

Přehled počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností a smrtelných pracovních úrazů podle odvětví (CZ-NACE) v roce 2012 je uveden v následujících tabulkách.

Tab. 1 Přehled počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností více než 3 dny a smrtelných pracovních úrazů podle odvětví v roce 2012

 
Odvětví (CZ-NACE) Počet pracovních úrazů
s pracovní neschopností
Četnost
na 100 pojištěnců
Zpracovatelský průmysl 18 669 1,6
Velko-, maloobchod; opravy motorových vozidel 4 533 0,74
Doprava a skladování 3 975 1,42
Stavebnictví 3 490 1,32
Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 589 2,26
Administrativní a podpůrné činnosti 1 873 0,81
Zdravotní a sociální péče 1 778 0,55
Vzdělávání 1 017 0,30
Ubytování, stravování a pohostinství 962 0,69
Zásobování vodou; nakládání s odpady 894 1,57
Ostatní 3 338
ČR 44 108 0,99

V tabulce jsou uvedena

Nahrávám...
Nahrávám...