dnes je 25.5.2024

Input:

Pracovní úrazy

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.4
Pracovní úrazy

JUDr. Miloslav Kočí

Evidence

Povinnost:

Vést evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Lhůta:

Bezodkladně po oznámení úrazu

Doklad:

Kniha úrazů

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Vyhotovení záznamu o úrazu

Povinnost:

Vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Lhůta:

Nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení úrazu

Doklad:

Záznam o úrazu

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Ohlášení pracovního úrazu

Povinnost:

Ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Lhůta:

Bez zbytečného odkladu

Doklad:

Záznam o ohlášení (např. e-mail, sms, fax)

Předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Zaslání záznamu o úrazu

Povinnost:

Zaslat záznam o úrazu stanoveným

Nahrávám...
Nahrávám...