dnes je 22.2.2024

Input:

Přeprava nebezpečných věcí - základní povinnosti při přepravě NO, NCHLS a předmětů

4.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:16

Nebezpečnost řady chemických látek/směsí, předmětů a následně i jejich odpadů představuje zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a v případě nehod jsou spojeny vždy s velkými hmotnými ztrátami. Proto platí různé regulace přeprav nebezpečných věcí podle druhu dopravy, např. pro silniční přepravu to je Dohoda ADR. Obsahuje soubor pravidel, jak nebezpečné věci zabalit, označit a přepravit. Webinář přiblíží tuto problematiku hlavně firmám, které příležitostně něco nebezpečného odesílají. Poradí, jak objednávat a komunikovat s dopravci a vše předvede na názorných příkladech přepravy NCHLS, NO a předmětů.

Kapitoly videa

Program webináře:

 • Legislativa ČR/EU, vymezení platnosti
 • Povinnosti hlavních účastníků - odesílatel, dopravce
 • Klasifikace nebezpečnosti - kde najít informace
 • Možnosti přepravy - kusová, volně ložená, cisternová
 • Zabalení a označení - jak připravit pro přepravu
 • Přepravní doklad - povinná dokumentace
 • Povinnosti firem - školení, bezpečnostní poradce

Lektor

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.
 • Vystudoval VOŠ Dopravní – diagnostiku motorových vozidel, Technickou fakultu na ČZU – Silniční a městskou automobilovou dopravu.
 • Přepravě nebezpečných věcí se věnuje od roku 2008, kdy pracoval v poradenské společnosti M Konuzult s.r.o. jako poradce a lektor. Má praxi z řady společností v ČR a SK s různorodou činností týkající se nebezpečných věcí.
 • Je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce ADR pro třídy 1-9 a RID 2-9 (mimo tř. 7), dále mezinárodního certifikátu pro IATA DGR a IMDG Code.
 • V současné době vykonává činnost bezpečnostního poradce hlavně pro ŠKODA AUTO, je odborným garantem a lektorem ve ŠKODA Akademii.
 • Je odborně způsobilou osobou pro sestavování bezpečnostních listů, spolupracuje se společností CASEC s.r.o. na tvorbě specializovaného sw pro správu bezpečnostních listů.
 • Podílí se na konceptech skladování, manipulace, přepravy a recyklace/likvidace Li-ion baterií.
Nahrávám...
Nahrávám...