dnes je 18.4.2024

Input:

Prokázání totožnosti inspektoru inspekce práce

8.9.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Je inspektor inspekce práce oprávněn vyžadovat od osob na pracovišti prokázání se občanským průkazem? Může chtít občanský průkaz i od manželky podnikatele?

Odpověď:

Podle  ust. § 8 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované

Nahrávám...
Nahrávám...