dnes je 18.5.2024

Input:

Provádění svářečských prací za zvláštních podmínek

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4.3
Provádění svářečských prací za zvláštních podmínek

Ing. Miloslav Kočí

Svařování v uzavřených a těsných prostorech

Při svářečských pracích se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení se musí v pracovním prostoru zabezpečit odsávání a přívod čerstvého vzduchu. Při svařování musí být přítomny nejméně dvě osoby. Svářeč musí být zajištěn lanem upevněném mimo prostor svařování, pomocí kterého může být vyproštěn. Druhý pracovník musí být mimo pracovní prostor svářeče. Svářeče trvale kontroluje a je připraven v případě ohrožení svářeče vyprostit. Pokud by dozor musel odejít, musí za sebe zajistit náhradu.

Bezprostředně před započetím prací nebo po pracovní přestávce, pokud je to nutné, i během svařování, se musí provést rozbor ovzduší a musí se provést opatření, aby koncentrace plynů, par, nebo prachů nedosáhla nebezpečné koncentrace z hlediska otravy a zadušení.

Pokud není větrání prostoru dostatečné, musí se přivádět čistý (upravený) vzduch do dýchací zóny svářeče.

Elektrické nářadí a přenosné lampy musejí být napájeny bezpečným napětím, oddělovací transformátor musí být mimo uzavřený prostor.

V prostorech se nesmějí umísťovat lahve se svářečskými plyny ani svařovací zdroje. Při každém zhasnutí plamene a při opuštění pracoviště se z prostorů musí odstranit hadice přívodu plynů a hořáky.

Nedá-li se spolehlivě určit, zda předchozí obsah nádob, potrubí a zařízení nebyl nebezpečný, musí se s nimi zacházet jako s nádobami, potrubím a zařízením s nebezpečným obsahem.

Svařování v znečištěných nádobách, potrubích a zařízeních

Pro svářečské práce na uvedených zařízeních uvnitř i na povrchu platí stejná opatření, uvedená v předchozí části pokud:

  • mohou vzniknout plyny nebo páry zdraví škodlivé (z nátěrů olověnými barvami, při svařování hliníkových nádob...),

  • plyny ze svařování mohou vniknout dovnitř a při práci nebo bezprostředně

Nahrávám...
Nahrávám...