dnes je 11.12.2023

Input:

První pomoc I

19.9.2013, , Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o. (www.videoprodukce.eu), Délka videa: 00:29:18

Videoseminář pro teoretickou přípravu a nácvik poskytnutí první pomoci.

Kapitoly videa

Pořad se věnuje poskytnutí první pomoci u vybraných typů úrazových dějů. Po informaci o postupu přivolání záchranné služby jsou rozebrány nejčastější typy krvácení (vlásečnicové, tepenné a žilní) a postupy, jak přiložit tlakový obvaz, jak nalézt u postiženého tlakové body a jak přiložit zaškrcovadlo. Další části se věnují popáleninám, poraněním hlavy, úrazu elektrickým proudem, poraněním očí, poleptáním, poraněním hrudníku a poraněním páteře a míchy.

Lektor

TV-VIDEOPRODUKCE

Společnost TV-VIDEOPRODUKCE je výrobcem vzdělávacích pořadů pro země EU především v tématech bezpečnosti práce v oborech stavebnictví, průmyslu, požární ochrany, dopravy a pořadů určených dětem.

Nahrávám...
Nahrávám...