dnes je 31.1.2023

Input:

Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženy

6.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.2.6
Situace, kdy dosud vykonávaná práce ohrožuje mateřství ženy

JUDr. Eva Dandová

Zákonný zákaz výkonu práce

Podle § 238 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platí, že je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákoník práce zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. Jedná se o vyhlášku č. 215/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích.

Tato vyhláška má pro posouzení zdravotní způsobilosti těhotných žen, žen kojících a matek do konce devátého měsíce po porodu zásadní význam.

Zákaz výkonu práce na základě lékařského posudku

Zákaz výkonu prací podle § 238 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce vychází ze zdravotního stavu konkrétní zaměstnankyně:

  • - těhotné zaměstnankyně,
  • - zaměstnankyně, která kojí, a
  • - zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu,

a sleduje jediný cíl – že dotyčná zaměstnankyně nesmí být zaměstnána pracemi, pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá. V posudkovém závěru lékařského posudku je proto v těchto případech uvedeno, že dotyčná je "zdravotně nezpůsobilá k výkonu práce, k níž byla posuzována" nebo, že je "zdravotně způsobilá s podmínkou", a to z důvodu těhotenství, kojení dítěte nebo péče o dítě do konce devátého měsíce po porodu.

V současné době může v tomto směru zaměstnavateli pomoci § 55 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle kterého má zaměstnavatel právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, protože i zaměstnavatel musí sám sebe chránit, když mu zákon výslovně předepisuje, že nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti (§ 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Podle § 238 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platí, že je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí a zaměstnankyni – matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. Tento zákaz prací vychází ze zdravotního stavu konkrétní zaměstnankyně – těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí a zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu nesmějí být zaměstnávány pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. Posudek vystavuje většinou ošetřující lékař zaměstnankyně. Záleží vždy na posouzení zdravotního stavu konkrétní zaměstnankyně, protože zdravotní nezpůsobilost k výkonu prací se může týkat i prací, které ostatní zaměstnankyně nebo těhotné zaměstnankyně mohou bez obtíží vykonávat. Zaměstnavatel však v případě pochybností může vyslat zaměstnankyni ještě ke svému lékaři pracovnělékařské služby.

Možnosti

Nahrávám...
Nahrávám...