dnes je 21.5.2024

Input:

Školení vedoucích zaměstnanců

15.12.2012, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Máme do periodických školení vedoucích pracovníků zahrnout pouze vedoucí středisek mimo jejich podřízené, tedy mistry a dělníky? Setkávám se s názorem, že každý kdo má podřízené, se má zúčastnit školení pro vedoucí zaměstnance. Na druhé straně je názor, že proškolení mistrů provádějí příslušní vedoucí na základě absolvování školení vedoucích pracovníků. Mistři a přední dělníci pak provádějí školení BOZP u svých pracovníků s ohledem na problematiku určeného

Nahrávám...
Nahrávám...