dnes je 13.7.2024

Input:

Školení zaměstnanců v souvislosti s ruční manipulací

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.4
Školení zaměstnanců v souvislosti s ruční manipulací

Ing. Antonín Dušátko

Základní informace

Ruční manipulace, která je součástí velké většiny profesí, se výrazným způsobem spolupodílí na celkové úrazovosti příslušné profese (v rozsahu až 40 %) - více viz brožura "Bezpečnost při manipulaci s materiálem a skladování", vydaná nakladatelstvím Verlag Dashöfer v roce 2012. Tuto skutečnost je nutno zohlednit také při prováděném školení zaměstnanců příslušných profesí, vykonávajících ruční manipulaci. Vedle všeobecného školení o předpisech k zajištění BOZP (§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.) musí být tito zaměstnanci v rámci prováděného školení současně seznámeni se zásadami správné ruční manipulace prováděné v rámci příslušné profese a s vyplývajícími riziky při nedodržování těchto zásad. (§ 103 odst. 1 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb.).

Školení při provádění ruční manipulace

Vedle všeobecného školení jsou zaměstnavatelé na úseku školení svých zaměstnanců vykonávajících ruční manipulaci povinni ještě před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem seznámit příslušné zaměstnance:

  • pokud možno - s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech

Nahrávám...
Nahrávám...