dnes je 25.2.2024

Input:

Smrtelné pracovní úrazy v ČR

13.2.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2
Smrtelné pracovní úrazy v ČR

Ing. Pavel Petrů

Ing. Milan Tomeček a kol.

Vývoj ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR

Časové řady základních ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v ČR (ukazatel počtu smrtelných pracovních úrazů a ukazatel četnosti případů smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců) jsou uvedeny v tabulce č. 2.

V grafech č. 3.1 a 3.2 je patrná podobnost vývoje obou ukazatelů smrtelných pracovních úrazů.

Ve vývoji hodnot obou ukazatelů smrtelných pracovních úrazů jsou patrné určité nepravidelnosti.

Ukazatel počtu smrtelných pracovních úrazů se vyvíjel dynamičtěji než ukazatel četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců. To souvisí s vývojem ukazatele průměrného počtu pojištěnců, u nějž je od roku 1997 patrná tendence k poklesu jeho hodnot v čase. V roce 2005 však došlo opět k nárůstu počtu pojištěnců.

Smrtelné pracovní úrazy v ČR podle kategorií a oddílů OKEČ

Rok 2004

Téměř 77 % smrtelných pracovních úrazů vzniklo v podnicích zařazených do pouhých pěti ze třinácti celkem zaznamenaných kategorií OKEČ.

První z nich byla kategorie OKEČ Stavebnictví s 36 případy, tj. 19,3 % smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Zpracovatelský průmysl, v níž vzniklo 28, tj. 15,0 % smrtelných pracovních úrazů. Dále to byla kategorie Doprava, skladování a spoje, kde bylo zaznamenáno 24, tj. 12,8 % smrtelných pracovních úrazů. V pořadí čtvrtou až pátou kategorií byly tentokrát kategorie Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství a Dobývání nerostných surovin každá s 19, tj. 10,3 % smrtelných pracovních úrazů.

Kromě těchto čtyř kategorií stojí za zmínku kategorie Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, v níž vzniklo 16, tj. 8,6 % smrtelných úrazů.

Nejvíce smrtelných pracovních úrazů vzniklo v roce 2004 v oddílu OKEČ Stavebnictví, který je také jediným oddílem ve stejně označené kategorii, a to 36, tj. 19,3 % případů.

Po tomto oddílu, jako v předcházejících létech, byl oddíl Pozemní doprava, potrubní doprava, v němž vzniklo 20, tj. 12,1 % smrtelných pracovních úrazů. Dále to byl oddíl Dobývání uhlí a rašeliny se 17, tj.10,3 % smrtelných pracovních úrazů.

Následovaly dva shodně zastoupené oddíly s 13, tj. 7,9 % smrtelných pracovních úrazů, a to oddíl Zemědělství, myslivost a oddíl Služby převážně pro podniky.

Na šesté místo se zařadil oddíl s 10, tj. 6 % smrtelných pracovních úrazů, a to Výroba a rozvod elektřiny a plynu.

Rok 2005

Téměř 85% smrtelných pracovních úrazů vzniklo v podnicích zařazených do pouhých pěti ze třinácti celkem zaznamenaných kategorií OKEČ.

První z nich byla kategorie OKEČ Zpracovatelský průmysl s 48 případy, tj. 29,4 % smrtelných pracovních úrazů. Po ní následovala kategorie Stavebnictví, v níž vzniklo 34, tj. 20,9 % smrtelných pracovních úrazů. Dále to byla kategorie Doprava, skladování a spoje, kde bylo zaznamenáno 21, tj. 12,9 % smrtelných pracovních úrazů. V pořadí čtvrtou kategorií byly tentokrát kategorie Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství, v níž vzniklo 18, tj. 11 % smrtelných pracovních úrazů a na pátém místě byla kategorie Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží s 16, tj. 9,8 % smrtelných pracovních úrazů.

Nejvíce smrtelných pracovních úrazů vzniklo v roce 2005 v oddílu OKEČ Stavebnictví, který je také jediným oddílem ve stejně označené kategorii, a to 34, tj. 20,9 % případů.

Po tomto oddílu, jako v předcházejících létech, byl oddíl Pozemní doprava, potrubní doprava, v němž vzniklo 16, tj. 9,8 % smrtelných pracovních úrazů. Dále to byl oddíl Velkoobchod (kromě motorových vozidel) s 13, tj.8,0 % smrtelných pracovních úrazů.

Následovaly čtyři shodně zastoupené oddíly s 9, tj. 5,5 % smrtelných pracovních úrazů, a to oddíly Zemědělství, myslivost, Lesnictví a těžba dřeva, Výroba potravin a zpracování tabáku a Výroba kovových konstrukcí.

Na osmé až deváté místo se zařadily dva oddíly s 8, tj. 4,9 % smrtelných pracovních úrazů, a to Výroba elektrických strojů a přístrojů a Služby převážně pro podniky.

Zdroje smrtelných pracovních úrazů v roce 2004

Rok 2004

V roce 2004 bylo více než 69 % smrtelných pracovních úrazů způsobeno zdroji z pouhých tří základních skupin zdrojů, a to ze skupiny I. Dopravní prostředky (70, tj. 37,8 % smrtelných pracovních úrazů), a ze skupin V. Materiál, břemena, předměty a IV. Pracovní případně cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob (obě skupiny po 29, tj. 15,7 % smrtelných pracovních úrazů).

Po těchto třech základních skupinách následují další početnější základní skupiny, a to skupiny VII. Průmyslové škodliviny, horké látky a předměty, oheň a výbušniny (16, tj. 8,6 % smrtelných pracovních úrazů), IX. Elektřina a II. Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky (obě po 10, tj. 5,4 % úrazů), III. Stroje (9, tj. 4,9 % úrazů), a X. Lidé zvířata a

Nahrávám...
Nahrávám...