dnes je 19.5.2024

Input:

Stanovení osob, které mohou vstupovat na staveniště

26.12.2017, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jakým předpisem, vyhláškou či zákonem jsou stanoveny osoby, které mohou vstupovat na staveniště (resp. nemohou), případně za jakých podmínek?

Odpověď:

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob podle ustanovení přílohy 1 část nař. vl. č 591/2006 Sb. Povolanými osobami jsou ti, kdo zde vykonávají práci, dozor nebo kontrolu.

Podle ustanovení § 7 zák, č. 255/2012

Nahrávám...
Nahrávám...