dnes je 25.5.2024

Input:

Stroje a nářadí na staveništi

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.11
Stroje a nářadí na staveništi

Ing. Miloslav Kočí

Minimální požadavky na BOZP při používání strojů a nářadí na staveništi obsahuje Příloha č. 2 nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Obecné požadavky

Zhotovitel stavby je povinen před použitím strojů obsluhu seznámit s místními provozními podmínkami jako jsou únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních technických vybavení a umístění nadzemních vedení a překážek.

V průběhu všech pracovních činností musí obsluha zajišťovat stabilitu stroje způsobem, jak je uvedeno v návodu pro používání stroje.

Obsluha smí uvést do provozu stroj až po světelném nebo zvukovém výstražném znamení (pokud je to předepsáno) a po opuštění ohroženého prostoru všemi osobami. Ohrožený prostor je dán max. dosahem pracovního zařízení stroje zvětšený o 2 m.

Při činnosti na pozemních komunikacích musí být bezpečnost provozu zajišťována podle stanovených podmínek, případně podle okolností dostatečným počtem způsobilých fyzických osob vybavených výstražným oděvem s vysokou viditelností.

Stroje pro zemní práce

Stroje pro zemní práce se provozují podle návodu výrobce případně technologického postupu.

Obsluha smí se strojem pojíždět nebo vykonávat činnost:

 • pod stěnou nebo svahem ve vzdálenosti kde nehrozí nebezpečí zasypání,

 • při současném použití více strojů ve vzdálenosti aby se vzájemně neohrozily,

 • na svahu tak aby nedošlo změnou těžiště k převrácení stroje,

 • při nakládání na dopravní prostředek manipulovat jen nad ložnou plochou, nad kabinou jen když v ní nejsou přítomny osoby,

 • jezdit s naloženým materiálem jen v přepravní poloze a se zajištěným výhledem,

 • opustit místo obsluhy jen když je pracovní zařízení stroje spuštěno na zem nebo v předepsané

 • poloze a podle návodu k provozu zajištěno,

 • čistit lopatu jen při vypnutém motoru, na místě kde nehrozí sesuv zeminy.

Obsluha nesmí, pokud to nepovoluje návod k obsluze:

 • roztloukat horninu dnem lopaty,

 • terén rovnat otáčením lopaty,

 • vytrhávat koleje.

Míchačky

Míchačka musí být před uvedením do provozu ustavena a zajištěna v horizontální poloze.

Není dovoleno plnit míchačku při stojícím bubnu, do rotujícího bubnu zasahovat ručním nářadím při plnění a čištění, vstupovat do prostoru ohroženého pohybem násypného koše (při údržbě musí být koš v horní poloze zajištěn),

Nahrávám...
Nahrávám...