dnes je 11.12.2023

Input:

Technické normy a BOZP

1.5.2017, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Můžete prosím uvést 5 technických norem, aktuálně platných v ČR, které řeší konkrétní oblasti BOZP?

Odpověď:

Základními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zákony

  • 262/2006 Sb., zákoník práce
  • 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
  • 251/2005 Sb., o inspekci práce
  • 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při

Nahrávám...
Nahrávám...