dnes je 19.6.2024

Input:

Terminologie ve zdravotních službách

17.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.4
Terminologie ve zdravotních službách

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 372/2011 Sb., (dále též "ZoZS") upravující poskytování zdravotních služeb, používá odlišnou terminologii, než byla jaká používána v zákoně č. 20/1966 Sb., a zavedl nové definice. Tato nová terminologie by měla odstranit nahodilé pojmenovávání druhů zdravotní péče, jak se vyskytovalo za platnosti zákona č. 20/1966 Sb.

Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.

Registrujícím poskytovatelem se rozumí poskytovatel ambulantní péče:

 • v oboru všeobecné praktické lékařství,

 • v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

 • v oboru zubní lékařství nebo

 • v oboru gynekologie a porodnictví,

který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče; registrující poskytovatel je povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, který pacient podepíše. V případě, že u poskytovatele zdravotních služeb poskytuje zdravotní služby více lékařů, je pacient zaregistrován ke konkrétnímu lékaři.

Zdravotními službami se rozumí:

 1. poskytování zdravotní péče,
 2. konzultační služby,
 3. nakládání s tělem zemřelého,
 4. zdravotnická záchranná služba,
 5. zdravotnická dopravní služba,
 6. přeprava pacientů neodkladné péče,
 7. zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení,
 8. zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky,
 9. protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba.

Zdravotními službami se rovněž rozumí specifické zdravotní služby podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále též "ZoSZS"), v jehož ustanoveních jsou upraveny též Pracovnělékařské služby (dále též "PLS") a další specifické služby.

Pacientem se rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby.

Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se rozumí zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb.

Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení nemá právní subjektivitu; nositelem právní subjektivity je poskytovatel zdravotních služeb. Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech

Nahrávám...
Nahrávám...