dnes je 19.5.2024

Input:

Úvod k odborné způsobilosti v oblasti BOZP a PO

4.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Úvod k odborné způsobilosti v oblasti BOZP a PO

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy a dokumenty:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 103 odst. 1 písm. a).

  • Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155), zejména ust. čl. 5 písm. c), čl. 14.

  • Směrnice Rady 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zejména ust. čl. 7.

  • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných tátů a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 36b.

Garance odborných znalostí a zkušeností

Pro výkon určitých činností či prací (v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s bezpečností technických zařízení či s požární ochranou) právní předpisy vyžadují určitou "garanci" odborných znalostí a zkušeností. Tato garance je zajištěna tak, že právní předpisy stanoví určité předpoklady pro výkon takových činností, resp. stanoví předpoklady odborné způsobilosti k určitým činnostem. Pokud příslušné fyzické osoby nesplňují stanovené předpoklady, tedy pokud nesplňují předpoklady stanovené odborné způsobilosti, nemohou tyto činnosti vykonávat nebo poskytovat.

Podstata odborné způsobilosti

Každá právními předpisy stanovená odborná způsobilost má své předpoklady (požadavky či podmínky), nicméně můžeme obecně shrnout, že zpravidla se jedná o níže uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...