dnes je 25.2.2024

Input:

Vícero poskytovatelů pracovnělékařských služeb

14.10.2012, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Můžeme uzavřít dvě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s různými lékaři na dvě místně odloučené provozovny naší firmy?

Odpověď:

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tuto otázku výslovně neřeší. Připravovaná prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pracovnělékařských službách je však ohledně této problematiky konkrétnější. Podle navrhované vyhlášky bude zaměstnavatel moci pro výkon

Nahrávám...
Nahrávám...