dnes je 21.2.2024

Input:

Všeobecné preventivní zásady a dokumentace o prevenci rizik

15.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.6
Všeobecné preventivní zásady a dokumentace o prevenci rizik

Tomáš Neugebauer

Hierarchie vhodnosti opatření

Při přijímání a realizaci jednotlivých opatření by mělo být postupováno v souladu s vhodností opatření ve smyslu zajištění vyšší úrovně prevence rizik. Vodítkem pro to může být zejména ustanovení § 102 odst. 5 zákoníku práce, které uvádí všeobecné preventivní zásady pro přijímání a provádění opatření.

Nevhodnější je přijetí opatření ve smyslu uvedeném pod písmenem a). Není-li možné jej realizovat, postupuje se k zásadě uvedené pod písmenem b) atd.:

a) omezování vzniku rizik,

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových

Nahrávám...
Nahrávám...