dnes je 25.5.2024

Input:

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.2
Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

Znovu zdůrazňujeme nutnost respektovat při zajišťování všech povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věk žáků, jejich schopnosti přijímat infromace a pokyny s ohledem k fyzické a duševní vyspělosti.

Mateřská škola

Uvádíme několik okruhů, které by měly být s dětmi v mateřské škole (některé i s jejich rodiči) probrány a na co by měly být důrazně upozorněny:

 1. seznámení všech dětí s areálem MŠ, všemi třídami, chodbami již v prvních dnech pobytu v zařízení

 2. seznámení se všemi osobami, které pracují v MŠ

 3. seznámení s režimem dne od prvních dnů pobytu v zařízení

 4. okamžité oznámení paní učitelce poranění, pád – sebe, nebo kamaráda

 5. seznámení s konkrétními nebezpečími při pobytu v MŠ (zde je potřeba vycházet z vyhledávání nebezpečí možného ohrožení zdraví)

 6. před odchodem z MŠ na vycházku, do neznámého prostředí apod.

  1. informovat o každém svém pohybu mimo vyhrazený prostor, cestu přítomnou učitele

  2. totéž udělat i v případě pohybu kamaráda, kamarádky

  3. přechod přes přechod v útvaru naučit děti nejdříve ve třídě, zahradě, prostorách MŠ

  4. zařadit různé situace z místa bydliště, sídla MŠ, obce

  5. nepřebíhat před přijíždějícím dopravním

Nahrávám...
Nahrávám...