dnes je 19.7.2024

Input:

Výklad pojmů

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.2
Výklad pojmů

JUDr. Anna Janáková

Nemoci z povolání

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

Nemoci z povolání jsou regulovány nařízením vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., nařízení vlády č. 168/2014 Sb., nařízení vlády č. 506/2021 Sb. a nařízení vlády č. 451/2022 Sb. Jsou definovány tak, že se jimi rozumí nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 1995 a vznikly přede dnem účinnosti nařízení vlády č. 290/1995 Sb., za podmínek uvedených v tomto seznamu.

Ohrožení nemocí z povolání

Zákoník práce

Ustanoven § 347 ZP definuje ohrožení nemocí z povolání tak, že se jím rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu,

Nahrávám...
Nahrávám...