dnes je 18.5.2024

Input:

Výrobní zařízení - školení zaměstnanců o BOZP

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.14
Výrobní zařízení - školení zaměstnanců o BOZP

Ing. Miloslav Kočí

Při zpracovávání osnovy pro školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP doporučujeme do osnovy (podle prováděné činnosti) ohledně strojů, zařízení a nářadí zařadit následující okruhy témat:

Poř. číslo Školená látka Podklad je v 
1.  Opravy, seřizování, úpravy, údržba, čištění stroje se provádějí jen na zařízení odpojeném ode všech přívodů energií.  § 2 odst. 3 nař. vl. č. 378/2001 Sb. 
2.  Před spuštěním zařízení se musí obsluha přesvědčit, že v nebezpečných prostorech zařízení není žádný zaměstnanec, nebo v předstihu vydat signál upozorňující na spuštění.  § 3 odst. 3 nař. vl. č. 378/2001 Sb. 
3.  Kontroly v provozu a základní údržba se provádějí v rozsahu a termínech podle průvodní dokumentace.  § 4 odst. 2 nař. vl. č. 378/2001 Sb 
4.  Pod zavěšeným břemenem se nesmějí zdržovat zaměstnanci.  Příloha č. 1 bod 7. nař. vl. č. 378/2001 Sb. 
5.  Pojízdné zařízení, které může ohrozit zaměstnance v jeho blízkosti, musí být zabezpečeno proti zneužití nepovolaným zaměstnancem.  Příloha č. 3 bod 6 a). nař. vl. č. 378/2001 Sb. 
6.  Zákaz používat v uzavřených prostorech pojízdně zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru.  Příloha č. 3 bod 8. nař. vl. č. 378/2001 Sb. 
 Kovoobrábění  
7.  Zákaz používat k očištění kovoobráběcích strojů, obrobků a přípravků vzduchové pistole bez ochranného zařízením proti zranění odletujícími látkami.  § 54 odst. 5 vyhl. č. 48/1982 Sb. 
8.  Vstupovat do nebezpečných prostor kovoobráběcího stroje (stoly, upínací desky) za účelem měření, kontroly lze jen když jsou tyto části stroje v klidu.  § 54 odst. 6 vyhl. č. 48/1982 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...