dnes je 22.2.2024

Input:

Vzor tematického plánu a časového rozvrhu

8.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.2
Vzor tematického plánu a časového rozvrhu

Josef Černý

Vzor

RÁMCOVÝ TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH

ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY – POŽÁRNÍHO DOHLEDU(4) PŘI SVAŘOVÁNÍ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ(5)

Tematický plán - zaměření odborné přípravy (teoretická a praktická část):

  • požárně bezpečnostní charakter objektu (prostoru, pracoviště, místa), kde se svařování bude provádět,

  • požárně bezpečnostní charakter souvisejících (navazujících) prostor a jejich využití,

  • rizika provozované(ných) činnosti(í),

  • základní úkoly preventivní požární hlídky - požárního dohledu,(3)

  • další úkoly preventivní požární hlídky - požárního dohledu, zejména: setrvání na místě po celou dobu provádění prací - svařování, zákaz provádění činností nesouvisejících s činností požárního dohledu, sledovat, případně zajistit zachování volných únikových a zásahových cest, únikových východů, zajištění pohotovosti hasebních prostředků, provedení požárního zásahu, přivolání požární pomoci, organizace evakuace, kontrola stanovených opatření k zajištění požární bezpečnosti při svařování, hlášení přerušení a ukončení svařování určenému vedoucímu zaměstnanci, předání místa svařování určené osobě,

  • seznámení s rozmístěním a způsobem použití hasebních prostředků, umístěním a ovládáním hlavních vypínačů, uzávěrů plynů, případně dalších sítí a technologických zařízení a dále s případy, kdy technologii nelze vypínat nebo zastavovat, kdy k hašení nelze použít vodu, pěnu (přítomnost elektrických zařízení pod napětím, látek reagujících s vodou - fosfor, apod.), prášek (hrozící poškození jemných mechanismů, zařízení, součástek apod.),

  • umístěním dostupných spojovacích zařízení,

  • způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání požární pomoci,

  • oprávněním požárního dohledu pro případ, kdy došlo k porušení předpisů o PO, nedodržení opatření stanovených příkazem k zajištění požární bezpečnosti při svařování nebo pokud by další pokračování prací vedlo k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví a majetku vznikem požáru, výbuchu, případně jinému škodlivému následku,

  • oprávnění vykázat s objektu (prostoru, pracoviště, místa), kde se svařování bude provádět a míst souvisejících zaměstnance, kteří zde nemají co pohledávat, resp. jiné nepovolané osoby. 

Poznámky: 

(1) § 4 odst. 2 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o PO, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1.2022

Nahrávám...
Nahrávám...