dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor: Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání lékařského posudku

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.5.1
Vzor: Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání lékařského posudku

JUDr. Anna Janáková

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA PŘEZKOUMÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

Poznámka: vhodný údaj zakřížkujte!

ŽADATEL: identifikační údaje

posuzovaná osoba ......................................

zaměstnavatel..........................................

Poskytovateli pracovnělékařských služeb: identifikační údaje

Žádám o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu

na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci: evidenční označení posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku, datum, kdy posudek byl předán

Nahrávám...
Nahrávám...