dnes je 26.2.2024

Input:

Životnost přilby

4.6.2015, , Zdroj: VÚBP, v.v.i. (www.vubp.cz)

Dotaz:

Měl bych dotaz jak je to s životností a označením životnosti u ochranných přileb. Každý říká něco jiného a norma ČSN EN 397+A1 taky moc nepomůže.

Odpověď:

K Vašemnu dotazu jen stručně:

Odpovědnost za výrobek má výrobce. Ten je také povinen informovat uživatele v návodu o stárnutí a době životnosti přilby, viz čl. 7.2.3. ČSN EN 394+A1

7.2.3 Ke každé přilbě musí být přiloženy následující přesné a podrobné údaje v úředním jazyce (úředních jazycích) země, ve které

Nahrávám...
Nahrávám...