dnes je 18.5.2024

Input:

Zpracování obilí

26.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.4.1
Zpracování obilí

Ing. Miroslava Kopecká

Při zpracování obilí, v mlynářství při výrobě mouk a dalších mlynářských produktů se vyskytují nebezpečí ohrožující zaměstnance.

Mechanická nebezpečí

Mechanická nebezpečí, jedná se zejména o:

 • nebezpečí stlačení,

 • střihu,

 • navinutí,

 • vtažení nebo zachycení,

 • naražení,

 • odření.

  Opatření: Všechny pohybující se součásti se musí považovat za nebezpečné a zvláštní pozornost musí být tedy zaměřena na konstrukci a trvalé umístění ochranných krytů.

  Ochranné kryty musí být dostatečně pevné a musí být pevně a trvale připevněny ke stroji. Odklápěcí kryty jsou navrženy tak, aby byl pohyb nebezpečných částí automaticky zastaven při otevření krytu nebo aby jejich konstrukce zabraňovala otevření krytu, dokud se nebezpečné části pohybují. Všechny kryty a jejich otvírací systémy, které jsou bez pojistného zařízení musí být zřetelně označeny.

 • nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu u strojního zařízení

  Opatření: Povrchy musí být udržovány v čistotě, nezbytné je používání ochranné obuvi s protiskluznou podrážkou. Je-li výška pracovního místa obsluhy nad zemí větší než 550 mm, musí být k dispozici vhodné prostředky přístupu.

Nebezpečí elektrická

Elektrická nebezpečí mohou vyvolat zranění nebo smrt zasažením elektrickým proudem nebo popálením.

 • viz část 8/5.2

Nebezpečí hluku

Mlynářské stroje obecně vykazují vyšší než dovolenou hladinu hluku.

 • viz část 5/3.4

Opatření:

 • Udržování strojů v řádném technickém stavu a respektování návodu k obsluze.

 • Zařazení obsluh do kategorií činností dle naměřené hladiny akustického tlaku na pracovišti, výdej a následné používání OOPP k ochraně sluchu, pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků.

Nahrávám...
Nahrávám...