dnes je 19.5.2022

Input:

Vnucené tempo

12.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.2
Vnucené tempo

PhDr. Zdeňka Židková

Za práce ve vnuceném tempu, kdy je člověk podřízen rytmu stroje, lze považovat veškeré práce spjaté s pásovou výrobou. V kategorizaci prací (vyhláška č. 432/2003 Sb.) je vnucené tempo uvedeno ve výčtu prací spojených s psychickou zátěží a přesné vymezení pojmu nalezneme v § 31, odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:

Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance.

Posoudit, zda práce splňuje tato kritéria je snadné. Pásová výroba splňuje podmínku vnuceného tempa i monotónní činnosti, automaticky proto spadá do kategorie 2, aby však práce mohla být zařazena do kategorie 3 (riziková práce) je třeba splnit i třetí podmínku, musí jít o provoz v třísměnném nebo nepřetržitém režimu.

Sériová výroba

Pojmem sériová (pásová) výroba rozumíme výrobu stejných produktů ve velkém množství. Od první montážní linky Henryho Forda, která zrychlila výrobu aut a zároveň předurčila vznik práce ve vnuceném tempu, uplynulo více než sto let. Dnes jsou nesrovnatelně lepší podmínky pracovního prostředí, čisté a prostorné haly s klimatizací, fyzická zátěž nebývá vysoká, montážní či výrobní linky jsou navrženy s ergonomickou pečlivostí, tak aby se předcházelo  přetěžování určité části těla pracovníka. Nelze však opominout zvýšenou psychickou zátěž vzhledem k fragmentaci práce – pracovní proces je rozčleněn na jednoduché úkony, přičemž pracovník musí v určeném časovém limitu daný úkon vykonat na každém zpracovávaném kuse.

Příklady prací ve vnuceném tempu

(1) Dílčí operace při montáži auta: a) nasadit palubní desku do auta pomocí manipulátoru; b) nasadit a utáhnout dva šrouby, kontrolka utahovačky zeleně signalizuje správné provedení operace, pokud šroub nebyl správně utažen, dostane informaci na displej mistr c) zapojit řídící jednotku airbagů. Postup a čas operace je přesně stanoven. Obvykle operátoři pracují na takové pozici hodinu, když potřebují opustit své místo, střídá je koordinátor. Koordinátora lze zavolat zatažením za táhlo a při větších problémech lze červeným tlačítkem zastavit celou linku.

(2) Víčkování jogurtů: pracovník stojí u výrobní linky. Na pracovní desce má v boxu jogurty bez víček, vedle v boxu víčka s lentilkami. Pracuje oběma rukama, uchopí dvě víčka, přimáčkne je na dva jogurty a vloží na jedoucí pás.

(3) Navěšování kuřat: Navěšování živých kuřat se provádí v úvodní hale drůbežárny. Kuřata jsou k navěšovacímu pracovišti přivážena v kontejnerech pomocí dopravníku. Pracovníci stojí u závěsné dráhy, vyjímají je z kontejneru a zavěšují za běháky na projíždějící háky. Horní okraj kontejneru má být ve fyziologicky příznivé poloze – v úrovni rukou pracovníků. Jde o dosti namáhavý ruční úkon, zavěšení musí být pevné, tak aby se zabránilo pádu a poranění drůbeže. Úkolem je zaplnit všechny háky, pracovníci vykonávají činnost podřízeni rychlosti závěsné dráhy. Zavěšená kuřata odjíždějí do omračovacího automatu.

Faktory psychické zátěže

Striktní podřízenost rytmu stroje či úkolu

Pracovník je upoután na jedno místo, které nemůže opustit a vnímá, že tempo práce je mu vnuceno. Opakuje stejné pohyby v určitém časovém úseku, a pokud je zručný a rychleji zvládne celou operaci, získá pouze více času na mikropauzu. Nemá možnost osobního vkladu, tvořivosti.

Omezenost sociálních kontaktů

Pracovník je při samostatném výkonu práce zcela omezen v sociálních kontaktech. Pokud typ výrobní linky kontakty mezi spolupracovníky umožňuje, je důležitým motivátorem spokojenosti složení pracovních kolektivů a možnost volby sousedů u pásu. U monotónní práce s jednoduchým stereotypem je vhodné umožnit komunikaci mezi sousedícími pracovníky, takový hovor má povahu spíše relaxačně – motivační. 

Nutnost nepřetržité soustředěnosti

Existují tři typy odklonu pozornosti, které jsou příčinou chybných úkonů:

1. Podvědomá registrace okolního dění. Snadné odklonění záměrné pozornosti od úkolu je dáno obvykle osobností člověka. Lidé se „širokým polem vnímání“ registrují veškeré podněty ve svém okolí, což jim narušuje koncentraci na úzce zaměřený  úkol.

2. Bezděčná nepozornost. Jde o reflex, kterým člověk reaguje na nový, silný, kontrastní podnět (zvuk, změna osvětlení, člověk v zorném poli).

Nahrávám...
Nahrávám...