dnes je 21.6.2024

Input:

146/2013 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

č. 146/2013 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2013
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., a podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:
§ 1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob na území České republiky postiženém povodní se povolává 300 vojáků v činné službě.
§ 2
Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením
Nahrávám...
Nahrávám...