dnes je 15.7.2024

Input:

158/2018 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

č. 158/2018 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2018
o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. t) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Vzory žádostí
(1)  Vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 odst. 7 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její
Nahrávám...
Nahrávám...