dnes je 13.6.2024

Input:

36/2009 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

č. 36/2009 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. ledna 2009
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008 kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2009 (ze dne 28. 11. 2008) uzavřená mezi
Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
a
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2009 (ze dne 4. 12. 2008) uzavřená mezi
Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika
a
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.
3. Dodatek č. 1 (ze dne
Nahrávám...
Nahrávám...