dnes je 15.7.2024

Input:

76/2017 Sb., Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

č. 76/2017 Sb., Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017
o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 8 a § 23d odst. 5:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  minimální rozsah a obsah služeb souvisejících s použitím dráhy a provozem drážního vozidla poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce,
b)  členění zařízení služeb a jejich provozní součásti,
c)  kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy,
d)  minimální rozsah údajů o narušení provozování drážní dopravy předávaných při jeho vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce a
e)  obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy.
§ 2
Minimální rozsah a obsah služeb
(1)  Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce vyřídí žádost dopravce o přidělení kapacity dráhy, vypracuje jízdní řád podle přidělené kapacity a umožní využití přidělené kapacity dráhy podle sjednaného jízdního řádu.
(2)  Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce dále zajistí dopravci na základě smlouvy o provozování drážní dopravy přístup ke službám souvisejícím s použitím dráhy a provozem drážního vozidla v rozsahu
a)  použití dráhy podle přílohy k této vyhlášce, včetně použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici,
b)  organizace drážní dopravy, zabezpečení jízdy vlaku a posunu drážním vozidlem, operativního řízení drážní dopravy, rádiového spojení s drážním vozidlem, je-li k dispozici, hlášení a poskytování informací dopravci o jízdě vlaku daného dopravce,
c)  poskytnutí dalších informací potřebných k zavedení nebo k poskytování přepravních služeb, pro které byla kapacita dráhy přidělena.
§ 3
Členění zařízení služeb a jejich provozní součásti
(1)  Provozními součástmi železniční stanice jsou
a)  informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách dopravců a dalších dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních systémů,
b)  orientační značky o přístupu k vlakům,
c)  čekárny pro cestující,
d)  úschovny zavazadel,
e)  hygienická zařízení pro cestující,
f)  parkoviště pro autobusy, osobní automobily a jízdní kola,
g)  prostory pro služby prodeje cestovních a rezervačních dokladů,
h)  prostory pro provozní zázemí těch zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby cestujícím v železniční stanici,
i)  další prostory pro služby jednotlivých dopravců,
j)  zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a v železničních stanicích pro zajištění přístupnosti železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou
Nahrávám...
Nahrávám...