dnes je 28.1.2021

Nejnovější

BOZP ve sportu - Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů (podcast VÚBP, v.v.i.)

26.1.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

BOZP ve sportu - Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů (podcast VÚBP, v.v.i.)Čtvrtý ze série podcastů k projektu BOZP ve sportu se věnuje tématu: Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů.

Pracovnělékařská prohlídka - úrazQ&A

26.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obracím se na Vás s dotazem ohledně úrazu při cestě na periodickou pracovnělékařskou prohlídku, na kterou byl zaměstnanec vyslán svým zaměstnavatelem. Lékař PLS se nachází mimo objekt zaměstnavatele. Zejména prosím o informaci, zda uvedený úraz je možné hodnotit jako úraz pracovní? Vezmu-li v úvahu ...

Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik (podcast VÚBP, v.v.i.)

26.1.2021, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik (podcast VÚBP, v.v.i.)Podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem pod vedením MUDr.…

Neschopenka a covid-19Q&A

26.1.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Při pozitivním testu na covid-19, může mi neschopenku vystavit závodní lékař? JUDr. Eva Dandová Oprávnění, resp. povinnosti lékaře pracovnělékařských služeb jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 57 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. V souvislosti s těmito povinnostmi ...

Budoucnost zemědělství a lesnictví: trendy a dopady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

26.1.2021, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Budoucnost zemědělství a lesnictví: trendy a dopady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníkůNová zpráva poskytuje přehled zjištění prognostického projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na organizační a technologické změny, před kterými stojí odvětví zemědělství a lesnictví, a na související výzvy voblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zdravotní způsobilost k praktickému vyučování a k praktické přípravě a v průběhu vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol JUDr. Anna JanákováArchiv

23.1.2021, 4.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vzdělávání žáků na středních školách se vedle teoretického vyučování a výchovy mimo vyučování poskytuje také praktické vyučování. Praktické vyučování zahrnuje odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu,…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zakázané práce a fyzická zátěžGarance

23.1.2021, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... MUDr. Anna Šplíchalová Práce zakázané ženám Problematiku zakázaných prací upravuje vyhláška č. 180/2015 Sb. , o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

HR Change '21 již příští středu!

22.1.2021, Zdroj: DMC Management Consulting s.r.o.

HR Change '21 již příští středu!Již příští středu, 27. 1. 2021, pořádá DMC management consulting v konferenčním prostoru enforum online konferenci HR Change '21, zaměřenou na změny, kterým HR bude čelit v roce 2021.

Novinky v legislativě BOZPpřipravujemeGarance

20.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Přístupné pro: BOZP profi plus

Vláda opětovně rozhodla o možnosti omezení provádění pracovnělékařských prohlídek (Tisková zpráva MZ)

20.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vláda opětovně rozhodla o možnosti omezení provádění pracovnělékařských prohlídek (Tisková zpráva MZ)Dne 18. ledna 2021 vláda přijala krizové opatření, kterým opětovně dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a možnosti nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek tzv. čestným prohlášením, a to s účinností od 19. ledna…

více článků
Nejčtenější

První pomoc při otravách chemickými látkami

27.5.2011, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

První pomoc při otravách chemickými látkamiZ lékařského hlediska je tíže otravy určena zasažením základních životních funkcí – vědomí, dýchání, oběhu a vnitřního prostředí, event. mírou poškození jednotlivých orgánů. Významnou roli hraje kromě toxikologických vlastností látky čas – za jak dlouhou dobu po…

Nové usnesení vlády k pracovnělékařským službám (usnesení č. 54 z 18. ledna 2021)

18.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Nové usnesení vlády k pracovnělékařským službám (usnesení č. 54 z 18. ledna 2021)Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví v průběhu víkendu zpracoval návrh usnesení vlády k pracovnělékařským službám, který ministr zdravotnictví v pondělí prezentoval na jednání vlády. Vláda návrh schválila jako usnesení č. 54.…

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020

22.10.2020, Zdroj: Vláda ČR

Pracovnělékařské prohlídky a nouzový stav - režim od 19. října 2020... Usnesení vlády z 16. října 2020 upravuje také režim zajišťování a provádění pracovnělékařských prohlídek. Od 1.1.2021 nebylo možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení. Od tohoto dne platilo ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. , a bylo ...

Bezpečnostní značení a signály

17.1.2013, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní značení a signályKaždý zaměstnavatel je povinen podle zákona 262/2006 Sb. zákoník práce (dále ZP) zajistit při práci bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a fyzických osob zdržujících se s jeho vědomím na jeho pracovištích (exkurze, dodavatelé, zákazníci, zaměstnanci jiných…

Od 1.1.2021 čestná prohlášení nenahrazují vstupní prohlídku

6.1.2021, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2021 čestná prohlášení nenahrazují vstupní prohlídku... Robert Křepinský Na základě usnesení vlády ze dne 7. 12. 2020 č. 1291, o změně krizového opatření, vyhlášeného pod č. 512/2020 Sb., došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 ze dne 16.10.2020, vyhlášeného pod č. 418/2020 Sb., a to tak, že čestná prohlášení, na které je možné pohlížet jako ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

CHLS po Brexitu

4.2.2021, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Na konci roku 2019 nabyla účinnosti smlouva o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie(EU). Vystoupení UK z EU má řadu souvislostí mimo jiné i potřebu vyjmout z právního systému EU Spojené království a vytvořit pro dané oblasti samostatnou legislativu UK. Komplikací je skutečnost, že z řady politických a jiných důvodů byl pro Severní Irsko dohodnut odlišný právní režim, než by měl platit pro Velkou Británii (Anglie, Wales a Skotsko). Pro rok 2020 byl stanoven přechodný režim, během kterého v celém Spojeném království platí v oblasti působnosti základních chemických předpisů (nařízení REACH, CLP, BPR, PIC) i nadále daná nařízení v původním znění E. Spojené království zůstává v působnosti Evropského soudního dvora. Zástupci EU se pouze stáhli ze všech orgánů EU a již nepřispívají k vývoji příslušné legislativy ani neplní žádné role ve společných orgánech EU.

Základní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

8.2.2021, On-line, Robert Křepinský

Přehled základních povinností zaměstnavatele v oblasti dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a především s ohledem na hodnocení a prevenci rizik, poskytování osobních ochranný pracovních prostředků, kategorizace práce, evidence pracovních úrazů a pracovnělékařských služeb. Zmíněno bude také hledisko orgánů státního dozoru vykonávajících kontrolu nad vedením dokumentace pro jednotlivé úseky.

Dohoda ADR v roce 2021

9.2.2021, On-line, Ing. Pavel Konečný

V roce 2021 vstoupí v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné pro rok 2021 a 2022, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava).

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

9.2.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Zadavatelé staveb - neriskujte, seznamte s požadavky BOZP na vás!

22.2.2021, On-line, Ing. Václav Kápl, Ing. Milan Kondziolka

Pro zadavatele staveb je v současné době značně nepříjemné, že nová legislativa a její novely sebou přinesly i rozšíření správních deliktů. Jinak řečeno, umožňuje uložení pokut kontrolními orgány nikoliv za pouhé jedno porušení, jak tomu bylo do novely (nedoručení oznámení o zahájení prací), ale i za porušení dalších povinností.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...