dnes je 5.12.2023

Podcasty VÚBP, v.v.i.

NELEGÁLNÍ PRÁCE a ÚRAZY

Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR

Podcast je jeden z výstupů projektu "Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP", ve kterém výzkumný tým institucí Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky odbornou i laickou veřejnost seznamuje s hlavními aktuálními tématy v projektu.


HOMEWORKING

Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance "zdraví bezpečná"

Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k "digitální společnosti"; (tzv. Průmysl 4.0), kdy již trvale dochází k rozšiřujícímu se trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce.


PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA


BEZPEČNOST PRÁCE VE SPORTU

Cílem projektu Bezpečnost práce ve sportu je zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy, zejména v podmínkách sportovních fotbalových organizací.

Důraz je kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů. A návrh odpovídajícího nastavení bezpečnosti práce v tomto systému, související doporučení pro sportovní subjekty, jsou stěžejním cílem tohoto projektu.

Zpracováním projektu byl pověřen Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. VÚBP je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Pro příznivce bezpečného fotbalu jsou připraveny tyto podcasty (linky budou postupně doplněny podle toho, jak budou podcasty publikovány)

Facebook
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...