dnes je 13.7.2024

Podcasty VÚBP, v.v.i.

NELEGÁLNÍ PRÁCE a ÚRAZY

Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR

Podcast je jeden z výstupů projektu "Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP", ve kterém výzkumný tým institucí Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky odbornou i laickou veřejnost seznamuje s hlavními aktuálními tématy v projektu.


HOMEWORKING

Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance "zdraví bezpečná"

Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k "digitální společnosti"; (tzv. Průmysl 4.0), kdy již trvale dochází k rozšiřujícímu se trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce.


PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA


BEZPEČNOST PRÁCE VE SPORTU

Cílem projektu Bezpečnost práce ve sportu je zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy, zejména v podmínkách sportovních fotbalových organizací.

Důraz je kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů. A návrh odpovídajícího nastavení bezpečnosti práce v tomto systému, související doporučení pro sportovní subjekty, jsou stěžejním cílem tohoto projektu.

Zpracováním projektu byl pověřen Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. VÚBP je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Pro příznivce bezpečného fotbalu jsou připraveny tyto podcasty (linky budou postupně doplněny podle toho, jak budou podcasty publikovány)

Facebook
DOPORUČUJEME
ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...