dnes je 26.6.2022

Školení a informace o BOZP

Poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnancům
Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v evropském právu a v Mezinárodní organizaci práce
Charakteristika informací o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Právo zaměstnance na informace o bezpečnosti a ochranu zdraví při práci
Požadavek srozumitelnosti poskytovaných informací o BOZP
Témata do školení zaměstnance o BOZP

Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Úvod do problematiky školení o BOZP
Co je předmětem školení BOZP

Druhy školení

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, komu jsou určena
Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, kdy jsou prováděna
Obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Osnova školení o předpisech k zajištění BOZP

Struktura osnovy školení BOZP
Sestavení osnovy školení BOZP
Kdo školí zaměstnance o BOZP
Ověřování znalostí a kontrola dodržování předpisů k zajištění BOZP
Dokumentace o provedeném školení
Školení zaměstnanců o BOZP - dozor a sankce
Témata do školení zaměstnance o BOZP

Metody a způsoby realizace školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školitelé, jejich osobnost a kvalifikace
Diskuze a zvládání námitek
Rekapitulace a ukončení prezentace (výkladu)
Zvládání trémy
Analýza prezentace, projevu

Filosofie výuky k bezpečnosti a kaskádový způsob šíření

Plánování a realizace výuky
Filosofie a přístup k výuce bezpečnosti práce

Hlavní metody výuky

Interaktivní přednáška a prezentace v učebně

Vybavení přednáškové místnosti a pomůcky
Co se očekává od lektora a účastníků
Příprava prezentace: obsah a struktura
Úvod a zahájení
Zásady prezentování: prvky dramatizace, vizualizace, interakce
Cvičení, případové studie a skupinové hry

::

E- learningová výuka
Školení na pracovišti ("on the job")
Outdoorová školení a kurzy v přírodě

Pedagogické minimum pro lektora BOZP

Úvod k pedagogickému minimu - zásadám pedagogického působení
Pedagogické zásady a jejich uplatnění v lektorské praxi
Styly vedení skupiny a přístupy k výuce BOZP a PO

Motivace k dodržování požadavků BOZP a PO

Obecné zákonitosti motivace
Motivování pracovníků a účastníků školení BOZP
Pochvala a výtka jako nástroje motivování

Metody kontroly a hodnocení výuky

Úvod k metodám kontroly a hodnocení výuky
Vědomostní a znalostní testy
Konstrukce testů v oblasti BZOP
Formy testových otázek a způsoby jejich hodnocení

Ústní zkoušky a zkoušení praktických dovedností v BOZP

Ústní zkoušky a zkoušení praktických dovedností v BOZP
Ústní zkouška
Kontrola a ověřování dovedností

Hodnocení školení z pohledu posluchačů

Hodnocení školení z pohledu posluchačů
Ústní hodnocení a zpětná vazba účastníků
Písemné hodnocení kurzu

Instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Úvod k instruktáži o BOZP
Komu se poskytuje instruktáž o BOZP

Kdo a kdy poskytuje instruktáž o BOZP

Forma poskytované instruktáže o BOZP a dokumentace
Dozor a sankce a témata do školení zaměstnance o BOZP
Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Zásady bezpečného chování na pracovišti

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...