dnes je 26.6.2022

BOZP při specifickém pracovním zapojení

Úvod k BOZ osob při specifickém pracovním zapojení
BOZP osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
BOZP domáckých zaměstnanců
BOZP brigádníků
BOZP zaměstnanců agentury práce
BOZP zaměstnanců dočasně přidělených k jinému zaměstnavateli
BOZ zaměstnavatele, který je fyzickou  osobou a sám též pracuje
BOZ  fyzické osoby, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu (OSVČ)
BOZ spolupracujícího manžela nebo dítěte FO nebo OSVČ
BOZP spolupracujícího partnera FO nebo OSVČ
BOZ při výkonu dobrovolnické služby
BOZ při výkonu státní služby
BOZ při výkonu veřejné služby
BOZ při veřejně prospěšné práci
BOZ při obecně prospěšné práci (výkon alternativního trestu)
BOZP vězňů
BOZ při výkonu veřejné funkce
BOZP dobrovolných hasičů
BOZP členů družstev, kteří pracují
BOZ při činnosti členů a funkcionářů odborové organizace
BOZ při umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí
BOZ při praktickém vyučování žáků středních škol
BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných škol
BOZ při praktické výuce a praxi studentů vysokých škol
BOZP osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích
BOZ osob, které pomáhají při zásahu proti mimořádné události či při odstraňování jejich následků
BOZ při pracovní účasti na dobrovolných akcích obce apod
BOZ rodinného závodu

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...