Facebook

 

Akce

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Požadavky na pracoviště

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Obecné požadavky na pracoviště
Budovy
Komunikace, rampy a skladování
Dočasná pracoviště
Zvláštní pracoviště
Nízkotlaké kotelny
Dozor a sankce
Školení zaměstnanců o BOZP 

Hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí - úvod
Prostorové požadavky na pracovišti
Hygienické požadavky na zobrazovací jednotky
Větrání pracoviště
Osvětlení pracoviště
Prostor určený pro práci s biologickými činiteli
Sanitární zařízení
Pomocná zařízení pro zajištění hygieny pracoviště
Úklid a malování a nátěry na pracovišti
První pomoc na pracovišti
Školení zaměstnanců o BOZP a hygienických podmínkách na pracovišti

Voda

Voda na pracovišti

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Výrobní a pracovní prostředky - právní úprava a úvod
Obecné požadavky na stroje
Další bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvíhání břemen a zaměstnanců a přemisťování břemen
Další bezpečnostní požadavky na provoz pojízdných zařízení
Další bezpečnostní požadavky na zařízení pro plynulou dopravu nákladů
Další bezpečnostní požadavky na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot
Kovoobráběcí stroje
Dřevoobráběcí stroje
Tvářecí stroje
Nářadí
Stroje a nářadí na staveništi 

Technická dokumentace

Technická dokumentace
Výrobní a pracovní prostředky - právní úprava a úvod
Bezpečnost výrobních zařízení - dozor a sankce
Výrobní zařízení - školení zaměstnanců o BOZP

Ostatní předpisy
Nebezpečí výbuchu
Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: